TƯ VẤN THUẾ - CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Thủ tục cần làm:

 • Làm thủ tục hồ sơ pháp lý khai thuế ban đầu tại chi cục thuế
 • Làm thủ tục phát hành hóa đơn và in hóa đơn – Mua hóa đơn.
 • Báo cao thuế hàng tháng
 • Quyết toán năm
 • Hoàn thiện sổ sách kế toán.
 • Tư vấn quyết toán thuế
 • Tư vấn mọi thoắt mắt về thuế
 • Hướng dẫn khai thuế và đóng thuế
 • Hướng dẫn sử dụng hóa đơn và kê khai hóa đơn
 • Giải trình mọi thoắt mắt với cơ quan thuế.

Doanh nghiệp cần làm sau khi có GCNKD:

 1. Khai Thuế môn bài
 2. Tài khoản ngân hàng
 3. Các Thủ Tục Khai Báo Ban Đầu
 4. Lao Động Và Bhxh.
 5. Thông Báo Phát Hành Hóa Đơn
 6. Khai Thuế Gtgt
 7. Khai Thuế Tndn
 8. Khai Thuế Tncn
 9. Hóa Đơn
 10. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
 11. Bảng Định Mức Nguyên Vật Liệu
 12. Thông Báo Phương Pháp Khấu Hao Tscđ…

Dịch vụ tư vấn thuế

 1. Dịch vụ báo cáo thuế
 2. Hồ sơ khai thuế ban đầu
 3. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

Thông tin liên hệ:

Mr. Huỳnh Tâm
Mail: [email protected]
SĐT: 0913.682.738