VỀ CHÚNG TÔI

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẠI VIỆT LUẬT

Phương châm hoạt động của Công ty tư vấn Đại Việt Luật là tận tâm vì khách hàng, tận tụy với công việc, hoàn thành dịch vụ đúng tiến độ và yêu cầu. Chúng tôi luôn nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình và cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ trong các hoạt động tư vấn pháp lý, cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
lawyer

Thông tin bất động sản

Tin tức

blog-img

2

THÔNG TƯ SỐ 02/2023/TT-BKHĐT

Thông tư sô 02/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
blog-img

2

Nhà xuất bản Giáo dục dự kiến có thêm trăm tỷ nhờ tăng giá sách giáo khoa

NXB Giáo dục đặt mục tiêu doanh thu bán sách giáo khoa tăng 110 tỷ đồng nhờ điều chỉnh giá bán bình quân thêm 1.100 - 1.600 đồng mỗi quyển.

blog-img

22

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH