TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

 

 1. ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH:
  • A. Thành phần hồ sơ
  • 1- Thông báo lập địa điểm kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật của công ty ký) (mẫu quy định);
  • 2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • 3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
  • 4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).
  • B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 2. THÀNH LẬP CHI NHÁNH
  • Thành phần hồ sơ
  • 1- Thông báo lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký) (mẫu quy định);
  • 2- Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (do Chủ tịch hội đồng quản trị ký) (mẫu tham khảo);
  • 3- Bản sao biên bản họp về việc lập chi nhánh của Hội đồng quản trị (mẫu tham khảo)
  • 4- Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (mẫu tham khảo)  
  • 5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh: 
   • 5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; 
   • 5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
  • 6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề);
  • 7- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
  • 8- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
  • 9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).
  • B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
  • THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH
   • 1/ Giấy phép kinh doanh (sao y không quá 3 tháng)
   • 2/ CMND của người đứng đầu chi nhánh (Sao y không quá 3 tháng)
   • 3/ Chứng chỉ hành nghề sao y không quá 3 tháng (Nếu ngành nghề có điều kiện)
 3. THÀNH LẬP MỚI
  • HƯỚNG DẪN ĐẶT TÊN
   • Quy tắc đặt tên:
    Tên doanh nghiệp bằng tiếng việt:
    • TÊN DOANH NGHIỆP phải viết được bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
     TÊN DOANH NGHIỆP = “Loại hình doanh nghiệp” + “Tên riêng của doanh nghiệp”
     Ví dụ: Có thể đặt tên doanh nghiệp như sau: “Doanh nghiệp tư nhân  Thương mại Hoàng Anh”; “Công ty TNHH New Life 123”
    • Chỉ được sử dụng ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có đăng ký ngành, nghề đó hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức đó.  
     Ví dụ: Có thể đặt tên doanh nghiệp như sau: “Công ty cổ phần Du lịch lữ hành Quốc Thái” nếu doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh “Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh lữ hành du lịch”.
     Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt:
    • Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài được dịch từ tên tiếng Việt tương ứng. Tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
     Ví dụ: “Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hy Vọng” có thể sử dụng tên tiếng Anh là: “Hope Investment Consulting and Construction Designing Company Limited” hoặc “Hy Vong Investment Consulting and Construction Designing Company Limited”
    • Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
     Ví dụ: “Hope Investment Consulting and Construction Designing Company Limited” có thể viết tắt là “Hope Co.,Ltd ”.
     Hoặc “Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hy Vọng”có thể viết tắt là “Công ty TNHH Hy Vọng”. 
    • Tên trùng và tên gây nhầm lẫn
     1. Tên trùng là trường hợp tên của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký được viết và đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
  • THỦ TỤC THÀNH LẬP MỚI
   • 1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
    2- Dự thảo điều lệ công ty (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập) (mẫu tham khảo);
    3- Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định);
    4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật:
    4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
    4.2-  Nếu cổ đông sáng lập là tổ chức:
    - Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
    - Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).
    5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
 4. THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
  • HƯỚNG DẪN:
   • Theo quy định của Điều 35 Luật doanh nghiệp: Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Trường hợp địa chỉ doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chi nhánh chưa có số nhà, doanh nghiệp liên hệ Ủy ban nhân dân Quận/Huyện để được cấp số nhà trước khi đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh không xem xét giải quyết các trường hợp địa chỉ trụ sở chưa đầy đủ theo quy định của Điều 35 Luật doanh nghiệp.
    Ví dụ:  + 456 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM
                + 123 Ấp 1, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TPHCM
  • ​​​​​​​​​​​​​​A. Thành phần hồ sơ
   1- Thông báo lập địa điểm kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật của công ty ký) (mẫu quy định);
   2- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
   3- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
   4- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo).
   B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
  • THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
   • Thủ tục thành lập chi nhánh:
    1/ Giấy phép kinh doanh (sao y không quá 3 tháng)
    2/ CMND của người đứng đầu chi nhánh (Sao y không quá 3 tháng)
    3/ Chứng chỉ hành nghề sao y không quá 3 tháng (Nếu ngành nghề có điều kiện)
 5. THAY ĐỔI​​​​​​​​​​​​​​
  • 1. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
           + Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
           + Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ tỉnh khác đến thành phố Hồ chí Minh
           + Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi thành phố       
           + Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
           + Đăng ký thay đổi vốn điều lệ
           + Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật
           + Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập
           + Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án
    2. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
      3.1 Chi nhánh
           + Đăng ký hoạt động chi nhánh
           + Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh
           + Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh
      4.2 Địa điểm kinh doanh 
           + Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh
           + Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động địa điểm kinh doanh
           + Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
      5.3 Văn phòng đại diện
           + Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
           + Đăng ký thay đổi nội dung hoạt động văn phòng đại diện
           + Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
   4. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp

   6. Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sát nhập
           + Chấm dứt tồn tại của công ty bị chia
           + Chấm dứt tồn tại của công ty bị hợp nhất
           + Chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập
           + Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập
   7. Thủ tục hiệu đính thông tin
           + Hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
           + Hiệu đính nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu quốc gia
   9. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 
   10. Thủ tục đăng ký bổ sung thông tin, cấp lại, cấp đổi, thay đổi nội dung đăng ký thuế
           + Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - văn phòng đại diện
           + Thủ tục bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
           + Thủ tục bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
           + Thủ tục đăng ký để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới
           + Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thuế
   9. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp
           + Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên
           + Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lêN